குமரி ஷாப்பியில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அறிமுகப்படுத்திய Pay Now Buy Later திட்டத்தின் மூலம் 100%, 50%, 25%, 10% addon amount உடன் உங்களது சேமிப்பை இரட்டிப்பாக்கி பொருட்கள் வாங்கி மகிழ்ந்திருப்பீர்கள். இருப்பினும் அதில் நீங்கள் சேமித்த தொகைக்கு பொருட்கள் வாங்க சுமார் ஒரு வருட காலம் காத்திருக்க வேண்டி இருந்தது.

    இதன் அடுத்த கட்ட பரிணாமமாக Pay Now Buy Later இதோ முற்றிலும் புது வடிவில் அறிமுகப்படுத்துகிறோம். இப்போது Pay Now Buy Later இல் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் Purchase செய்து கொள்கிற மாதிரியான திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளோம்.

முதலில் குமரி ஷாப்பி Application ஐ Download செய்து Pay Now Buy Later திட்டத்தில் Register செய்து கொள்ளுங்கள்.

Install Our Application:

Register செய்த பின்:

register செய்த உடனே உங்கள் whatsapp எண்ணிற்கு ஒரு code அனுப்படும் .

 

உங்கள் code activate செய்வதற்கு குறைந்தபட்சம் 1 ரூ topup செய்தால் உங்கள் wallet -ல் 25 ரூ welcome bonus Credit செய்யபடும் .  

உங்களுக்கு எப்போதெல்லாம் தேவைப்படுகிறதோ அப்போதெல்லாம் உங்கள் கையில் உள்ள QR CODE ஐ GPAY, Phonepe , BHIM , Paytm போன்ற ஏதேனும் ஒரு Upi App ஐ பயன்படுத்தி Topup செய்து கொள்ளுங்கள்.

அதன்பின் உங்கள் QR Code அட்டையில் இருக்கும் Coupon code ஐ பயன்படுத்தி உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் கார்டு-இல் இருக்கும் தொகைக்கு ஒவ்வரு திங்கட்கிழமையும் 1% Addon Amount ஆனது அத்துடன் சேர்க்கப்படும்.

    உதாரணமாக திங்கட்கிழமை உங்களது மொத்த Topup Amount அனைத்து 1000 ரூபாய் என வைத்துக் கொள்வோம். அடுத்த திங்கட்கிழமை அதனுடன் 1% Addon Amount Add செய்யப்பட்டு அது 1010 ரூபாயாக இருக்கும். நீங்கள் மொத்த தொகைக்கும் பொருட்கள் வாங்கி கொள்ளலாம் அல்லது Addon amount ஆன 10 ரூபாய்க்கு மட்டும் வேண்டுமானாலும் வாங்கி கொள்ளலாம்.

Terms:

    உங்களது coupon இல் addon amount உடன் சேர்த்து மொத்தம் எவ்வளவு தொகை மீதமுள்ளது என்பதை குமரி ஷாப்பி செயலியினுள் உள்ள My Finder இல் Search செய்து கொள்ளலாம். ஒவ்வரு திங்கட்கிழமையும் உங்களது Topup Balance க்கு 1% Addon Amount சேர்க்கப்படும்.

      ஒருவேளை ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் நீங்கள் முதல் topup துவங்கி இருந்தால் அந்த 1 நாளைக்கு 1% இல் 0.14% கான தொகை மட்டுமே Addon சேர்க்கப்படும்.

Weekly Addon Details:

இந்த Pay Now Buy Later ஐ பயன்படுத்தி குமரி ஷாப்பியில் பொருட்கள் மட்டுமே வாங்க முடியும்.

  Addon amount ஆனது எப்போதுமே நீங்கள் சேமித்திருக்கின்ற Topup amount ஐ மட்டுமே கணக்கிட்டு வழங்கப்படும் addon amount உடன் உள்ள மொத்த கூட்டுத்தொகையும் கணக்கிடப்படாது.
உதாரணமாக பல நாட்களாக சிறுக சிறுக நீங்கள் சேமித்த பணமானது 50000 ரூபாய் என வைத்துக் கொள்வோம். ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் அதற்கு 1% அதாவது 500 ரூபாய் addon amount ஆனது கிடைக்கிறது. அப்படி 4 வாரங்கள் அடங்கிய ஒரு மாதத்தில் 2000 ரூபாய் addon amount கிடைக்கிறது. எனில் மாதம் 2000 ரூபாய் நீங்கள் வீட்டு தேவைக்கு பொருட்கள் வாங்கினாலும் உங்களது சேமிப்பு குறையாமல் தொடர்ந்து உங்களுக்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கும்.

இதோ முற்றிலும் புது வடிவில் அறிமுகப்படுத்த பட்ட Pay now Buy Later Version2.0 . இப்போது Pay Now Buy Later இல் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் Purchase செய்து கொள்கிற மாதிரியான திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளோம்.

முதலில் குமரி ஷாப்பி Application ஐ Download செய்து Pay Now Buy Later திட்டத்தில் Register செய்து கொள்ளுங்கள்.

Install Our Application:

Register செய்த பின்:

register செய்த உடனே உங்கள் whatsapp எண்ணிற்கு ஒரு code அனுப்படும் .

 

உங்கள் code activate செய்வதற்கு குறைந்தபட்சம் 1 ரூ topup செய்தால் உங்கள் wallet -ல் 25 ரூ welcome bonus Credit செய்யபடும் .  

உங்களுக்கு எப்போதெல்லாம் தேவைப்படுகிறதோ அப்போதெல்லாம் நீங்கள் GPAY, Phonepe , BHIM , Paytm போன்ற ஏதேனும் ஒரு Upi App ஐ பயன்படுத்தி Topup செய்து கொள்ளுங்கள்.

அதன்பின் உங்கள் QR Code அட்டையில்

இருக்கும் Coupon code அல்லது

நாங்கள் தரும் Coupon code ஐ பயன்படுத்தி

உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி

கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் சேமித்திருக்கும் தொகைக்கு ஒவ்வரு திங்கட்கிழமையும் 1% Addon Amount ஆனது அத்துடன் சேர்க்கப்படும்.

    உதாரணமாக திங்கட்கிழமை உங்களது மொத்த Topup Amount அனைத்து 1000 ரூபாய் என வைத்துக் கொள்வோம். அடுத்த திங்கட்கிழமை அதனுடன் 1% Addon Amount Add செய்யப்பட்டு அது 1010 ரூபாயாக இருக்கும். நீங்கள் மொத்த தொகைக்கும் பொருட்கள் வாங்கி கொள்ளலாம் அல்லது Addon amount ஆன 10 ரூபாய்க்கு மட்டும் வேண்டுமானாலும் வாங்கி கொள்ளலாம்.

Terms:

    உங்களது coupon இல் addon amount உடன் சேர்த்து மொத்தம் எவ்வளவு தொகை மீதமுள்ளது என்பதை குமரி ஷாப்பி செயலியினுள் உள்ள My Finder இல் Search செய்து கொள்ளலாம். ஒவ்வரு திங்கட்கிழமையும் உங்களது Topup Balance க்கு 1% Addon Amount சேர்க்கப்படும்.

      ஒருவேளை ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் நீங்கள் முதல் topup துவங்கி இருந்தால் அந்த 1 நாளைக்கு 1% இல் 0.14% கான தொகை மட்டுமே Addon சேர்க்கப்படும்.

Weekly Addon Details:

இந்த Pay Now Buy Later ஐ பயன்படுத்தி குமரி ஷாப்பியில் பொருட்கள் மட்டுமே வாங்க முடியும்.

  Addon amount ஆனது எப்போதுமே நீங்கள் சேமித்திருக்கின்ற Topup amount ஐ மட்டுமே கணக்கிட்டு வழங்கப்படும் addon amount உடன் உள்ள மொத்த கூட்டுத்தொகையும் கணக்கிடப்படாது.
உதாரணமாக பல நாட்களாக சிறுக சிறுக நீங்கள் சேமித்த பணமானது 50000 ரூபாய் என வைத்துக் கொள்வோம். ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் அதற்கு 1% அதாவது 500 ரூபாய் addon amount ஆனது கிடைக்கிறது. அப்படி 4 வாரங்கள் அடங்கிய ஒரு மாதத்தில் 2000 ரூபாய் addon amount கிடைக்கிறது. எனில் மாதம் 2000 ரூபாய் நீங்கள் வீட்டு தேவைக்கு பொருட்கள் வாங்கினாலும் உங்களது சேமிப்பு குறையாமல் தொடர்ந்து உங்களுக்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கும்.